duze logotypy 2020

Wczoraj Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski oraz Skarbnik Nasielska – Rafała Adamski podpisali umowę na realizację operacji „#NasielskaWieś – historie wybrane”. Celem operacji jest stworzenie publikacji w postaci albumu opisującego historię i teraźniejszość wybranych wsi z terenu naszej gminy z uwzględnieniem genezy ich nazw oraz ciekawostek historycznych. Ponadto w publikacji przedstawione zostaną konkretne przykłady społeczno-kulturalnych form zrzeszeń (stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, OSP), ludzi aktywnie działających na terenach wiejskich dowodzące, iż  wieś jest przyszłością gwarantującą możliwość zrównoważonego rozwoju. Poprzez publikację chcemy zwiększyć zainteresowanie społeczeństwa ku podejmowaniu nowych inicjatyw na terenach wiejskich oraz zachęcić do rozwoju gospodarczego.

Kwota rekomendowanego finansowania to 20 240,66 zł.

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.