IMG 3826Dziś, 21 lutego 2019 roku, w Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbyło się spotkanie dotyczące programu Nasielska Karta Seniora, w którym udział wzięli zainteresowani współpracą nasielscy przedsiębiorcy, potencjalni beneficjenci Karty – seniorzy – oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Nasielsku z Burmistrzem Nasielska Panem Bogdanem Ruszkowskim na czele.

Po zaprezentowaniu ogólnych założeń programu Nasielska Karta Seniora oraz projektu samej karty i związanych z nią oznaczeń informacyjnych przez Pana Krzysztofa Millera, głos zabrał Burmistrz Nasielska. Przedstawił plan działania w sprawie wdrażania programu oraz wyjaśnił, czemu Nasielska Karta Seniora jest istotna zarówno dla nasielskich seniorów jak i wspierania lokalnych firm.

W kolejnej części swoje uwagi i propozycje przedłożyli zainteresowani partnerstwem właściciele oraz przedstawiciele przedsiębiorstw. Poruszyli m.in. kwestie skutecznego informowania o programie jak największej liczby ludzi w wieku 60+ lat oraz transportu beneficjentów Nasielskiej Karty Seniora z terenów wiejskich do miasta Nasielsk i innych przedsiębiorstw partnerskich.

Na końcu spotkania chęć zostania Partnerem wstępnie zadeklarowało 9 nasielskich biznesów – sklepów i usługodawców. Oficjalne deklaracje wraz z określeniem wysokości rabatu zostaną jednak złożone dopiero po uchwaleniu programu przez Radę Miejską 28 marca 2019 roku.

Zachęcamy kolejne podmioty do współpracy w ramach Nasielskiej Karty Seniora, której głównym założeniem jest odciążenie budżetu starszych Nasielszczan oraz promowanie lokalnych przedsiębiorstw.