lcc teczowa wydanie 2016 08 26 ujecie a 0Informujemy, że w dniu 5 sierpnia 2020 r. Burmistrz Nasielska wydał decyzję Nr 16/2020 dla Firmy RSJ HOUSE Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Wieliszewie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie piętnastu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w tym trzech z usługami oraz miejsc parkingowych naziemnych wraz z infrastrukturą techniczną we wsi Kosewo, w gminie Nasielsk, w powiecie nowodworskim, w województwie mazowieckim, na działkach o nr ewid. 114/1, fragment działki o nr ewid. 119/1, fragment działki o nr ewid. 114/6 obręb Kosewo.

 

Budynki będą posiadały 4 kondygnacje naziemne, przewidziano miejsca parkingowe w ilości 1077, sześć lokali usługowych, zieleń i plac zabaw oraz prywatne ogródki wydzielone od strefy ogólnodostępnej. Każdy pion w budynku będzie złożony z klatki schodowej i windy dostosowanej do transportu osób na wózkach inwalidzkich.

Przypuszczamy, że po zrealizowaniu całej inwestycji liczba mieszkańców miasta może zwiększyć się o ponad 2 tysiące osób.
Możemy śmiało sądzić, iż jesteśmy miejscem atrakcyjnym dla zewnętrznych inwestorów, a przyroda nasielska i lokalizacja osiedla blisko komunikacji PKP na pewno zachęci do zamieszkania w naszym mieście.


undefined…/umn…/skm_c554e20080608311.pdf

 


(Zdjęcie zamieszczone w poście to wizualizacja poglądowa).