informacja popowo 2022

Szanowni Państwo,

Dzień 1 marca to tradycyjnie obchodzony w naszym kraju z coraz większym honorem Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, kiedy to czcimy pamięć Niezłomnych – Niepokonanych Żołnierzy podziemia antykomunistycznego i niepodległościowego po II wojnie światowej. Wpisując się w to ogólnonarodowe upamiętnienie niezmiennie obchodzimy owe święto również w Gminie Nasielsk, mając na względzie pamięć o naszych bohaterach – żołnierzach Narodowego Zjednoczenia Wojskowego z samodzielnego patrolu należącego do oddziału ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”: ppor. Władysławie Grudzińskim ps. „Pilot” – dowódcy patrolu, ppor. Kazimierzu Chrzanowskim ps. „Wilk” i „Ketling”, ppor. Czesławie Wilskim ps. „Brzoza” i „Zryw” oraz ppor. Hieronimie Żbikowskim ps. „Gwiazda” i „Twardowski”, którzy polegli w dniu 23 czerwca 1950 roku w Popowie Borowym w nierównej walce z żołnierzami i funkcjonariuszami komunistycznego aparatu terroru.

Od dwóch lat niezmiennie całe życie publiczne i prywatne w naszym kraju, a w związku z tym również wszelkie działania podejmowane przez Gminę Nasielsk w każdej sferze jej funkcjonowania, determinuje trwający stan epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i choroby COVID-19. Pomimo nadziei, iż sytuacja będzie się poprawiać, nowy wysoce zaraźliwy wariant koronawirusa spowodował, iż jesteśmy na etapie kolejnej fali zachorowań, cechującej się wysoką dzienną liczbą zakażeń. Stale zatem ograniczamy nasze aktywności i codzienne relacje społeczne.

Nie może to jednak wpłynąć na naszą pamięć o Bohaterach Niezłomnych w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dlatego też pragnę poinformować, iż w wzorem roku ubiegłego uczcimy naszych Bohaterów w ramach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w niedzielę 27 lutego br. W tym dniu pod krzyżem w Popowie Borowym delegacja władz samorządowych Gminy Nasielsk wraz z Księdzem Waldemarem Marciniakiem – Proboszczem Parafii pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie oraz delegacją Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym pomodli się i złoży kwiaty w imieniu całej społeczności lokalnej Gminy Nasielsk. Następnie udamy do kościoła parafialnego w Nunie na mszę św., która będzie odprawiona również w intencji naszych Żołnierzy Niezłomnych – Bohaterów z Popowa Borowego.

Burmistrz Nasielska

Bogdan Ruszkowski