Inwestycje 202230 grudnia 2021 roku Rada Miejska uchwaliła Budżet Gminy Nasielsk na 2022 rok. Decyzją radnych na tegoroczne inwestycje przeznaczonych zostanie 25 292 269,01 zł. Wśród najważniejszych zadań planowanych do wykonania w tym roku znalazły się:

1️⃣ Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową placu zabaw w Jackowie Dworskim – wartość zadania 270.000 zł (w tym dofinansowanie 169.096 zł)

2️⃣ Rozbudowa sieci drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze miasta i gminy Nasielsk (obwodnica) – wartość zadania 6.900.000 zł (w tym dofinansowanie 6.500.000 zł).
W ramach zadania wybudowana będzie droga o nawierzchni asfaltowej i szerokości 5,5 m, łącząca Chrcynno z Siennicą. Ponadto nawierzchnią asfaltową mają zostać pokryte w całości ul. Łączna i ul. Podmiejska, która zostanie również poszerzona.

3️⃣ Budowa kanalizacji sanitarnej w Nasielsku – wartość zadania 2.992.042,44 zł (w tym subwencja 2.522.076,95 zł).
W ramach zadania siecią kanalizacyjną objęte zostaną ulice: Miodowa, Ogrodowa, Owocowa, Wielokwiatowa, Chmielna i Piłsudskiego. Dzięki temu cała południowo-wschodnia część miasta będzie mogła odprowadzać nieczystości płynne bezpośrednio do oczyszczalni.

4️⃣ Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku – wartość zadania 5.000.000 zł (w tym dofinansowanie 4.000.000 zł).
W ramach tej długo wyczekiwanej inwestycji odnowiony zostanie teren zielony w centralnej części miasta, przebudowane zostaną parkingi, a zmodernizowaniu ulegnie sieć energetyczna i oświetlenie miejskie.

5️⃣ Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury – wartość zadania 12.000.000 zł (w tym kwota dofinansowania 4.000.000 zł).
W ramach zadania dobudowane ma być nowe piętro oraz nowy pion NOK-u. Powiększona zostanie sala kinowa/teatralna, na parterze pojawi się miejsce na gastronomię, a warsztaty dla podopiecznych Ośrodka Kultury będą mogły odbywać się w dedykowanych salach. Ponadto zrewitalizowany zostanie skwer Bohaterów Wojny 1920 r.