liderkafotoWczoraj, 18 września br., został rozstrzygnięty konkurs „Najaktywniejsza Liderka Wiejska w województwie mazowieckim". Miło jest nam poinformować, że II miejsce (na 16 zgłoszeń) zajęła mieszkanka naszej gminy, Pani Kinga Szczypek. Droga do zajęcia tak wysokiego miejsca nie była łatwa. Pierwszym etapem było zgłoszenie kandydatki. W tym czasie bardzo ważnym elementem była współpraca Pani Kingi z pracownikami Wydziału Administracji i Nadzoru Urzędu Miejskiego. Dzięki zaangażowaniu obu stron powstał wniosek zgłoszeniowy, który opisywał ostatnie trzy lata działalności Pani Kingi wraz z dołączoną obszerną prezentacją, rekomendacjami, publikacjami w prasie oraz filmami. Kolejnym etapem było sprawdzenie wiedzy kandydatek na temat województwa mazowieckiego oraz prezentacja własnej osoby.

Organizatorem konkursu było Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Serdecznie gratulujemy !