logo.niepNa prośbę Biura Programu „Niepodległa” publikujemy informację na temat naboru wniosków na dofinansowanie wydarzeń w 2021 r. ze środków Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Wnioski można składać do 18 stycznia 2021 roku do godziny 15.59. O środki mogą starać się samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe.

 

Wsparcie jest przeznaczone na wydarzenia, które nawiązują do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy
polskiej państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. 

Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

Więcej informacji na stronie: https://niepodlegla.gov.pl/