Poniżej zamieszczamy link do ogłoszenia o naborze

http://umnasielsk.bip.org.pl/?tree=nabor&id=3