Poniżej publikujemy Zarządzenie Burmistrza Nasielska nr 57/17 z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nasielsk z programem profilaktyki uzależnień” wraz z załącznikami.

Zarządzenie 57/17

Załącznik_Nr_1_do_zarządzenia_57-17-_ogłoszenie.doc

Załącznik_Nr_2_do_zarządzenia_57-17_-_zgłoszenie_kandydata.doc