IMG 4735

Hallo! Hallo! Zajrzyjcie tu i zobaczcie jak piękna jest Nasza Gmina.

Z radością informujemy, że zakończyliśmy prace nad folderem turystycznym pt. (Na)Sielskim Szlakiem. Dla nas był to czas wytężonej pracy i zaangażowania w realizację publikacji, która jest zaproszeniem do wspólnej podróży po Gminie Nasielsk –  podróży rowerowej jak i pieszej.  Jest to także źródło wiedzy o drzemiącym potencjale, zasobach naturalnych i społecznych wsi oraz doskonały przykład ich wykorzystania dzięki pozyskiwanym środkom zewnętrznym.

W publikacji znajdują się opisy atrakcyjnych i cennych krajobrazowo miejsc, pomników przyrody, zabytków i punktów widokowych znajdujących się w Naszej Gminie.  Do folderu dołączona jest mapa turystyczna z oznaczonymi szlakami i ciekawymi miejscami na trasach.

Folder w ilości 1 000 egzemplarzy będzie dystrybuowany poprzez Urząd Miejski w Nasielsku, Nasielski Ośrodek Kultury, Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Nasielsku, szkoły oraz sołectwa.  Darmowe egzemplarze zostaną przekazane także gminom ościennym: Nowe Miasto, Joniec, Pomiechówek, Serock, Winnica, Nowy Dwór Mazowiecki, Świercze. Ponadto publikacja będzie dostępna podczas uroczystości otwarcia niebieskiego szlaku „Cztery Pory Roku” nad Wkrą w dniu 29 sierpnia br., na którą już dziś zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy.

Zadanie realizował Wydział Administracji i Nadzoru we współpracy z Panem Łukaszem Malinowskim – pracownikiem Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku oraz Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Nasielsk Baszta Team.

Wydanie publikacji było możliwe dzięki środkom pozyskanym w ramach Priorytetu 6 PROW na lata 2014-2020: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, Działania 13 KSOW na lata 2014- 2020: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Koszt zadania: 7 633,50 zł.

Zachęcamy do odwiedzania portalu internetowego http://mazowieckie.ksow.pl oraz zarejestrowania się jako Partner KSOW na stronie http://ksow.pl

Zapraszamy do lektury!

(Na)Sielskim Szlakiem

 2018 logotypy