mural

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło konkurs dotacyjny dla organizacji pozarządowych pod hasłem „MUR, ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO”.  Dzięki konkursowi można otrzymać dofinansowanie na działania patriotyczno-edukacyjne oraz mural. Wnioski można składać do 30 kwietnia 2021 r. Realizacja zadania planowana jest od 21 czerwca do 30 listopada 2021 r.

Murale mogą przedstawiać polskie wojska, od średniowiecza po współczesność. Tematem muralu mogą być wydarzenia lub postaci, które miały bezpośredni wpływ na kształtowanie państwa polskiego, na walkę o niepodległość i suwerenność Ojczyzny. Mural może przedstawiać ważne dokonania Sił Zbrojnych RP i żołnierskich pokoleń. Lokalne społeczności mogą na muralu upamiętnić swoich lokalnych bohaterów walk o niepodległość, a także współczesnych żołnierzy Wojska Polskiego.  

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku, dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Nasielsk Baszta Team w naszym mieście pojawiły się dwa murale przedstawiające generałów – Władysława Sikorskiego i Aleksandra Osińskiego. Środki na ich wykonanie zostały pozyskane właśnie z Ministerstwa Obrony Narodowej.

Zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe z naszej Gminy do zapoznania się z programem

( https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/mur-ale-historia-wojska-polskiego) i aktywnego składania wniosków. Może i w tym roku powstanie u nas jakiś mural!