rodzina 720x340Wszyscy pamiętamy tragedię, jaka w lipcu br. spotkała mieszkańców budynku komunalnego w Nowych Pieścirogach. Gwałtowny pożar w jednej chwili strawił dorobek życia sześciu rodzin, pozbawiając je dachu nad głową. Z pomocą ruszono natychmiast. Pogorzelcom przyznano mieszkania komunalne. Otrzymali również wsparcie finansowe na miarę możliwości gminy. Do pomocy włączyła się lokalna społeczność. Dzięki akcji zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku błyskawicznie udało się zebrać meble, sprzęt RTV i AGD, chemię gospodarczą, odzież oraz żywność. Słowem, wszystko czego potrzeba by normalnie żyć. Za pośrednictwem MOPS anonimowy mieszkaniec gminy ufundował kolonie jednemu z dzieci, a Nasielska Fundacja Wspierania i Rozwoju Edukacji przekazała dzieciakom tablety.


Potrzeby wciąż były ogromne – mówi Monika Nojbert dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wystosowałam pisemną prośbę do Wojewody Mazowieckiego w sprawie uruchomienia dodatkowych środków finansowych z wojewódzkiego budżetu. Chociaż zwykle takie środki przeznacza się na łagodzenie skutków klęsk żywiołowych, to w drodze wyjątku Wojewoda Mazowiecki wyasygnował kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych ofiarom pożaru. Jest to niewątpliwie duży sukces, jednak najbardziej cieszy mnie zaufanie jakim nasz zespół darzą mieszkańcy. Bardzo pomogli strażacy z nasielskiej OSP i pracownicy ZGKiM, bez których segregowanie oraz dostarczanie darów do poszczególnych rodzin nie byłoby możliwe. Na współpracę z nami zdecydowali się także lokalni społecznicy. Pan Dawid Domała utworzył wydarzenie na Facebooku, dzięki czemu udało się dotrzeć do wielu ludzi. Bardzo zaangażowały się również panie Elżbieta Latkowska i Monika Wrzosek. Każdy dyrektor MOPS marzy o aktywnej i pełnej empatii społeczności. My taką mamy.


Na terenie naszej gminy jest wciąż wiele rodzin potrzebujących wsparcia. Dyrektor MOPS Monika Nojbert zwraca się z gorącą prośbą do wszystkich osób o wielkich sercach o przekazywanie żywności długoterminowej, środków higienicznych, chemii gospodarczej, kosmetyków, nowych zabawek, ręczników, pościeli itp. do budynku Klubu Senior+ przy ulicy Warszawskiej 52. Pracownicy socjalni rozdysponują zgromadzone rzeczy wśród potrzebujących.