Stadion umowa i przekazanieWe wtorek 16 marca 2021 r. nastąpiło podpisanie umowy na realizację zadania pt. „Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku” oraz przekazanie terenu wykonawcy. Zakres prac obejmie przebudowę boiska treningowego na boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z odwodnieniem; budowę trybuny dla 321 osób; budowę kortu tenisowego o nawierzchni z trawy syntetycznej; montaż bramek, wiat dla zawodników oraz innych projektowanych artykułów i sprzętów sportowych; budowę siłowni zewnętrznej i placu zabaw o powierzchni ok. 200m2, nasadzenia drzew i traw ozdobnych; przebudowę istniejącego oświetlenia.

Koszt inwestycji – 3 792 920 zł.

Za wykonanie prac będzie odpowiadała wyłoniona w przetargu firma Anmed Sp. z o.o.

Planowany termin zakończenia robót – 31.08.2021 r.

Przy podpisaniu umowy i przekazaniu terenu obecni byli: Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski oraz Kierownik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych – Radosław Kasiak.