zielonnn„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową placu zabaw w Jackowie Dworskim

mająca na celu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w gminie Nasielsk poprzez modernizację istniejącego budynku świetlicy w Jackowie Dworskim i budowę placu zabaw

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji operacji zostanie przebudowany budynek świetlicy wiejskiej oraz wybudowany plac zabaw, co przyczyni się do utworzenia nowego miejsca spotkań, wypoczynku oraz rekreacji.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 169 096,00 zł.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność wdrażanej przez LGD Zielone Mosty Narwi.

 

Logotyp