funduszePrzypominamy, że 23 listopada br. (wtorek) w godz. 10.00-13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędą się bezpłatne konsultacje z przedstawicielami Sieci Punków Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych.

Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z funduszy europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne.

Zapraszamy mieszkańców (przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, osoby fizyczne, przedstawicieli jednostek organizacyjnych) naszej gminy do skorzystania z porad ekspertów.

Na spotkanie obowiązują zapisy! Więcej informacji można uzyskać w Referacie Promocji Gminy – tel. /23/ 69 33 123, e-mail: