funduszePrzypominamy, że 7 października (czwartek) w Urzędzie Miejskim odbędą się bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich.

Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z funduszy europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój, na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne.

Na spotkanie obowiązują zapisy!

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Promocji Gminy:

tel. /23/ 69 33 123

e-mail: