fundusze

Przypominamy o możliwości skorzystania z bezpłatnych konsultacji dotyczących funduszy europejskich, które zostaną przeprowadzone w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego.

Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z funduszy europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój (od 400 tys. do 4 mln zł), na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne.

Miejsce spotkania:

Urząd Miejski w Nasielsku

ul. Elektronowa 3

05-190 Nasielsk

I piętro (sala konferencyjna)

Termin spotkania:

29 czerwca 2021 r.

godz. 10.00-13.00

Serdecznie zapraszamy mieszkańców (przedsiębiorców, przedstawicieli ngo, osoby fizyczne, przedstawicieli jednostek organizacyjnych) naszej gminy do skorzystania z porad ekspertów.

Na spotkanie obowiązują zapisy!

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Promocji Gminy:

  • /23/ 69 33 123
  • e-mail: