Wyróżnieni w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym

16 marca uczniowie z nasielskich szkół brali udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „KANGUR 2023”. Jest to niezwykle trudny konkurs mający na celu sprawdzenie posiadanej wiedzy i umiejętności logicznego myślenia. Tym bardziej cieszy fakt, że wśród naszej młodzieży mamy osoby wyróżnione:

  1. Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach: Wojciech Gołębiewski (kl. III), Krzysztof Górski (kl. V), Stanisław Szarszewski (kl. V), Karolina Truchel (kl. VI) oraz Filip Krzywnicki (kl. VIII)
  2. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku: Michał Składanek (kl. IV), Aleksandra Szymańska (kl. IV) oraz Franciszek Tyc (kl. IV)

Naszych mistrzów do konkursu przygotowywali: pani Hanna Golnik, pani Ewa Ścisłowska oraz pan Waldemar Łączyński.

W dniu dzisiejszym z młodzieżą oraz nauczycielami spotkał się Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski. Padło wiele słów uznania, gratulacji oraz życzeń wytrwałości w dalszym zdobywaniu nowych umiejętności.

Gratulujemy naszym Mistrzom, a Wam Drodzy Nauczyciele dziękujemy za czujność w „wyłapywaniu” talentów i ukierunkowywaniu ich na rozwój.