2019 Nasielski Rower Miejski Biuro Obsługi Klienta 88 77 66 833 bokroovee.eu 131 stycznia 2021 r. zakończyła się ankieta badająca Państwa ocenę dotyczącą systemu Nasielskich Rowerów Miejskich. O ankiecie informowaliśmy na naszym profilu na Facebooku, na stronie internetowej, a także za pośrednictwem Nasielskiego Informacyjnego Serwisu SMS. W badaniu trwającym 6 tygodni zapytaliśmy Państwa o dotychczasowe doświadczenia z rowerami miejskimi oraz przyszłość tego systemu w gminie. Dziękujemy za wszystkie przesłane opinie!

Dzięki Państwa odpowiedziom udało nam się ustalić, że 77,7% ankietowanych chce kontynuacji NRM, oceniając system rowerów miejskich wysoko, bo aż na 8,29/10.

Ponadto ponad połowa ankietowanych chce zwiększenia liczby rowerów, a prawie 2/3 – zwiększenia liczby stacji rowerowych. W uwagach dołączonych do odpowiedzi najczęściej wskazywana jest konieczność zwiększenia stacji na terenie samego miasta Nasielsk oraz w Chrcynnie. Drugą najczęściej padającą propozycją zmian jest obecność rowerów z fotelikami dla dzieci.

Wobec powyższych głosów zdecydowaliśmy o kontynuowaniu system rowerów miejskich w roku 2021, z uwzględnieniem zwiększonej liczby stacji rowerowych, zwiększonej liczby rowerów i rowerów z fotelikami dla dzieci.

W niedługim czasie zorganizujemy ankietę mającą na celu zbadanie, w których miejscach powinny powstać nowe stacje rowerowe i ile takich punktów powinno pojawić się na terenie gminy.