12 maja dzien pielegniarekZ okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radosnych i pomyślnych chwil. Niech nigdy nie zabraknie Wam ciepła i życzliwości, którymi obdarzacie pacjentów.

Dziękując za Waszą wrażliwość, profesjonalizm i nieustanne trwanie przy pacjencie życzymy, abyście mogły realizować swoje marzenia i cele życiowe, aby Wasz codzienny wysiłek wkładany w pracę zawodową był doceniany. Wszystkiego, co najlepsze!

Na prośbę Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku - Pani Marii Michalczyk publikujemy prezentację przygotowaną przez pracowników SPZOZ z okazji dzisiejszego święta.