W dniu 9 grudnia br. w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk odbyła się konferencja naukowa „Media jako źródło wiedzy rolników”. Była ona podsumowaniem badań, których celem jest odpowiedź na pytanie dotyczące pozyskiwania wiedzy i informacji przez rolników. W badaniach prowadzonych przez Instytut udział wzięło 10 gmin z całej Polski, w tym rolnicy z naszej Gminy.

Podczas konferencji został wyświetlony również film pn. „Współczesna wieś w Gminie Nasielsk” zrealizowany w tym roku przez Urząd Miejski w Nasielsku. W wydarzeniu Gminę Nasielsk reprezentował Pan Krzysztof Miller, Kierownik Wydziału Administracji i Nadzoru oraz Pan Dawid Obojski, Sołtys Sołectwa Lubominek, jeden z bohaterów naszego filmu oraz rolnik, który aktywnie uczestniczył w badaniu.