Mazowsze lokalnie logo

Mazowsze Lokalnie jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego.

Już niebawem ngo i grupy nieformalne będą mogły skorzystać z konkursu na minigranty (2-7 tys.). Celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z prezentacją:

Prezentacja