ML PLAKAT FIO Marszalek

Operatorzy programu „Mazowsze Lokalnie” zapraszają mieszkańców województwa mazowieckiego oraz młode organizacje pozarządowe do udziału w konkursie na mikrodotacje. Dofinansowanie od 1500 do 5000 zł może uzyskać ponad 80 projektów. Termin składania wniosków upływa 7 kwietnia 2020 r.

 

Konkurs dofinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania publicznego. Patronat nad konkursem sprawuje Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Więcej informacji o konkursie na stronie www.mazowszelokalnie.pl

Kontakt telefoniczny: 725 022 233