Federacja Mazowia zachęca przedstawicieli NGO:

do udziału w debacie online pt. „Mazowieckie NGO w czasie pandemii”

Termin: 19 maja (najbliższy wtorek), godz. 14:00

Link:  https://www.facebook.com/Federacja.MAZOWIA/

  - do udziału w Mazowieckim Forum Inicjatyw Pozarządowych

Termin: 15 września br. w Warszawie

Szczegóły:  http://mazowia.org.pl/ oraz  https://www.facebook.com/events/188494615936990/

- do dołączenia do Federacji Mazowia

Członkostwo pozwala na otrzymywanie specjalistycznego wsparcia w codziennych działaniach, udział w projektach dedykowanych tylko dla organizacji członkowskich, sieciowanie i wymianę doświadczeń, a także rzecznictwo czyli występowanie w interesie organizacji pozarządowych z terenu województwa

Szczegóły:  http://mazowia.org.pl/