burmistrz maseczki65 sołectw, mieszkania podlegające pod NBM, osiedla Warszawska, Piłsudskiego i Starzyńskiego oraz prawie cały teren Nasielska – mieszkańców tych lokalizacji udało się już zaopatrzyć w maseczki wykonane z tkaniny medycznej o certyfikacie IZA 4 / M 97 / 40/40 z apreturą hydrofobową. Pod koniec dnia wyposażonych w maseczki będzie ok. 95% nasielszczan z terenu gminy.

Tak sprawna dystrybucja maseczek była możliwa tylko dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników Urzędu Miejskiego, Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego, spółdzielni mieszkaniowej, radnych, sołtysów i druhów OSP.

W samym Nasielsku do rozdzielenia było ok. 7,5 tys. maseczek, do czego zobowiązała się nieodmawiająca nigdy pomocy OSP Nasielsk. Chcąc uprzyjemnić pracę nasielskim druhom, Burmistrz zakupił dla nich słodkie bułki i wodę. Mamy nadzieję, że wkrótce maseczki trafią do każdego gospodarstwa i pod każdy dach. Do ostatnich domów dotrą najpóźniej w poniedziałek.