DSC 0906W dniu 18 maja 2018r na boisku "Orlik" przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nasielsku odbyła się impreza sportowa trzech Uniwersytetów Trzeciego Wieku: Nasielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Serockiej Akademii Seniora.

Organizatorem Majówki Sportowo- Rekreacyjnej Seniora "na wesoło" była Fundacja "Bądźmy Razem" wraz ze słuchaczami Nasielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Patronat nad imprezą objął Burmistrz Nasielska wspólnie ze Starostą Powiatu. Na "Majówkę Sportową" przybyli zaproszeni goście: Magdalena Biernacka- Starosta Nowodworski, Bogdan Ruszkowski- Burmistrz Nasielska, Jerzy Lubieniecki- Przewodniczący Rady Miejskiej, radni Powiatu Nowodworskiego, Renata Włodarska oraz Andrzej Malon- radny Rady Miejskiej.

Wśród gości obecni byli: Pani Katarzyna Świderska- dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku, Mariusz Kraszewski- dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2, Lidia Rutkowska- dyrektor ZGKiM, Agnieszka Pałaszewska- dyrektor Żłobka Miejskiego w Nasielsku oraz Seniorzy z Klubu Dziennego Pobytu pod kierownictwem Pani W. Borzym i B. Ostrowskiej reprezentującej MOPS.Nagłośnienie i prasę "Życie Nasielska" zapewnił Nasielski Ośrodek Kultury wraz z redaktor naczelną Iwoną Pęcherzewską.


Do udziału w spotkaniu sportowym "na wesoło" zostały zaproszone: Legionowski Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Serocka Akademia Seniora.Sędzią głównym spotkania był P. Waldemar Wróblewski oraz sędziowie: Mariusz Chrzanowski i Tomasz Czajkowski. Sekretariat zawodów prowadziła pani Katarzyna Chromiec.Obsługę medyczną sprawowały Pani Barbara Zimna i Aneta Zawadzka. Prowadzącym uroczyste spotkanie sportowe był P. Michał Brodowski. Catering dla zawodników i gości przygotowała firma "U Kabana".      

Po złożeniu raportu przez kapitanów drużyn na ręce Prezes Fundacji "Bądźmy Razem" Pani T. Skrzyneckiej, głos zabrał P. Burmistrz Nasielska, który otworzył Majówkę Sportowo- Rekreacyjną Seniorów. Następnie sędzia P. W. Wróblewski poinformował zawodników o kolejności konkurencji sportowych.
Następnie rozgrzewka, którą poprowadziła P. A. Skrzynecka- nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku i instruktor gimnastyki rehabilitacyjnej w NUTW.

Dwa Ognie- gra zespołowa- otworzyła spotkanie, w którymI miejsce zajęła Serocka Akademia Seniora, II miejsce- Nasielski uniwersytet Trzeciego Wieku, III miejsce- Legionowski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Następnie w konkurencji: Przeciąganie liny-I miejsce- Nasielski Uniwersytet Trzeciego Wieku,II miejsce- Serocka Akademia SenioraIII miejsce- Legionowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

*Rzut do kosza:-Kobiety- I miejsce- Mirosława Mączko (LUTW), II miejsce- Maria Domagała (NUTW), III miejsce- Lucyna Sokołowska (SAS)-Mężczyźni- I miejsce- Stanisław Piórkowski (NUTW), II miejsce- Czesław Wroniak (SAS), III miejsce- Tadeusz Mazur (SAS)


*Rzut piłką lekarską:-Kobiety- I miejsce- Elżbieta Dzielnicka (SAS), II miejsce- Barbara Jankowska (SAS), III miejsce- Maria Domagała (NUTW)- mężczyźni- I miejsce- Czesław Wroniak (SAS), II miejsce- Waldemar Wróblewski (NUTW), III miejsce- Józef Zawadzki (NUTW)

*Tor przeszkód:I miejsce- Bogusława Godlewska (NUTW)II miejsce- Barbara Kopacz (SAS)III miejsce- Bożena Burzyńska (NUTW)

*HulahopI miejsce- Danuta Korbuszewska (SAS)I miejsce ex aequo- Maria Domagała (NUTW)II miejsce- Mirosława Kulma (LUTW)
 

W czasie przerwy na posiłek, przy dźwiękach muzyki, wszyscy śpiewali i tańczyli znane melodie oraz konsumowali pyszne ciasta upieczone przez słuchaczki NUTW, popijali kawę lub herbatę przekąszając chlebem ze smalcem i ogórkiem, kanapkami i pyszną grochówką. Po uciechach sportowych nastąpiło podsumowanie czyli wręczenie nagród dla zwycięzców. Nagrody zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim i Urząd Miejski w Nasielsku. Były to: puchary dla Uniwersytetów za udział w Majówce wraz z gadżetami oraz indywidualne puchary dla zwycięzców poszczególnych konkurencji. Dyplomy przygotowane zostały przez sekretariat Fundacji "Bądźmy Razem".Na zakończenie spotkania Pani prezes Fundacji, Teresa Skrzynecka otrzymała kosz ze słodyczami od reprezentacji Serockiej Akademii Seniora, w podziękowaniu za zorganizowanie pięknej imprezy sportowej. Podziękowania otrzymaliśmy również od Burmistrza Nasielska, Pana Bogdana Ruszkowskiego i Starosty Nowodworskiej- Pani Magdaleny Biernackiej, która zaprosiła Nas w następnym roku na zorganizowanie Majówki dla Seniorów przy Zasadniczej Szkole Zawodowej przy ul. Lipowej w Nasielsku. Pełni radości i uśmiechu zakończyliśmy I Majówkę Sportowo- Rekreacyjną Seniora "na wesoło".

Dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu Majówki Sportowo- Rekreacyjnej Seniora "na wesoło":*Staroście Powiatu Nowodworskiego*Burmistrzowi Nasielska*Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego za udostępnienie boiska "Orlik" oraz oddelegowanie do sędziowania Pana Tomasza Czajkowskiego*Dyrektorowi Mariuszowi Kraszewskiemu za pomoc w opracowaniu programu zawodów*Dyrektorowi ZSZ w Nasielsku za oddelegowanie nauczycieli wychowania fizycznego, Anny Skrzyneckiej i Marcina Chrzanowskiego*Dyrekcji NOK za nagłośnienie *Panu Michałowi Brodowskiemu za prowadzenia spotkania *Prezesom LUTW- Romanowi Biskupskiemu, Bożenie Malesa i SAS- Mirosławie Sujkowskiej oraz Zarządowi Fundacji "Bądźmy Razem" za przygotowanie zawodników i czynny udział*Sędziom zawodów, Panu Waldemarowi Wróblewskiemu, Panu Tomaszowi Czajkowskiemu oraz Panu Mariusz Chrzanowskiemu
Majówka Sportowo- Rekreacyjna Seniora "na wesoło" została częściowo sfinansowana ze środków pochodzących z projektu profilaktyki uzależnień.