sesja Rady MiejskiejNa podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40,572) zwołuję na dzień 25 maja 2023 roku (czwartek) o godz.10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku LX sesję Rady Miejskiej w Nasielsku. Porządek obrad oraz materiały do pobrania pod linkiem:

https://chmura.nasielsk.pl/index.php/s/Y2rKWkLk94N9NBm