Drukuj
Kategoria: Życie codzienne

IMG 4154W dniu 27 sierpnia 2019 roku w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Burmistrz Nasielska Pan Bogdan Ruszkowski podpisał z Panem Wojewodą Zdzisławem Sipierą umowę o dopłatę w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Umowa zakłada dofinansowanie maksymalnie do kwoty 94 593,00 zł brutto i dotyczy 8 linii komunikacyjnych w 2019 roku (od 1 września do 31 grudnia). Na mocy umowy Gmina zobowiązuje się do sfinansowania części ceny usługi w wysokości 37 171,80 zł brutto. Nasza umowa dotyczy linii na trasach o łącznej długości 197 km. Najkrótsza linia – 6 km (Nasielsk – Dworzec Kolejowy – Mogowo), najdłuższa trasa – 44 km (Nasielsk – Cieksyn – Miękoszyn – Nasielsk).

 W dniu 29 sierpnia br. podczas obrad sesji Rady Miejskiej w Nasielsku radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (dotyczy zawarcia umów z przewoźnikami).

Dzięki podjętej uchwale uruchomimy od 1 września 2019 przewozy pasażerskie.

Bardzo prosimy o przesyłanie sugestii co do wyznaczonych linii na adres e-mail: lub pocztą tradycyjną, ponieważ obecna umowa na dopłatę z Panem Wojewodą obowiązuje do końca roku, następnie będziemy mogli złożyć wniosek o dopłatę na 2020 rok uwzględniając zmiany lub tworzyć nowe trasy. Godziny przyjazdów i odjazdów w rozkładach jazdy są orientacyjne i będą dopasowywane w najbliższym tygodniu. Prosimy o wyrozumiałość.

Linie objęte wnioskiem o dopłatę:

Linia nr 1: Nasielsk Rynek – Nasielsk Dworzec Kolejowy – Mogowo

 Nasielsk Rynek – Nasielsk Krupki – Nasielsk Kolejowa – Kosewo – Nasielsk Dworzec Kolejowy – Mogowo

ROZKŁAD JAZDY,
MAPA TRASY

Linia nr 2: Nasielsk – Cieksyn – Miękoszyn – Nasielsk

 Nasielsk – Pieścirogi – Morgi – Czajki – Ruszkowo – Malczyn – Wiktorowo –Cieksyn – Nowa Wrona – Dobra Wola – Borkowo – Lelewo – Zaborze – Miękoszyn – Debinki – Czajki – Ruszkowo – Piescirogi – Nasielsk

ROZKŁAD JAZDY,
MAPA TRASY

Linia nr 3:Nasielsk-Mazewo – Jackowo – Kątne – Nasielsk

Nasielsk – Mazewo Włościańskie 1,2 – Jackowo Włosciańskie 1,2 – Jackowo Dworskie 1,2,3 – Lubomin – Mazewo Włościańskie – Mazewo Dworskie – Słustowo – Winniki – Kątne1,2 – Chlebiotki – Kosewo 1,2 – Nasielsk

ROZKŁAD JAZDY,
MAPA TRASY

Linia nr 4: Nasielsk Nuna – Budy Siennickie – Nasielsk

Nasielsk Chrcynno – Lorcin – Nuna – 1,2,3 – Krogule – Aleksandrowo – Budy Siennickie – Studzianki – Wągrodno – Siennica – Nasielsk

ROZKŁAD JAZDY,
MAPA TRASY

Linia nr 5: Nasielsk – Kędzierzawice – Pianowo 1,2,3 – Broninek – Nasielsk

Nasielsk – Kędzierzawice 1,2,3,4 – Chmielewo – Pianowo 1,2,3 – Broninek – Nasielsk

ROZKŁAD JAZDY,
MAPA TRASY

Linia nr 6: Nasielsk  – Andzin – Nasielsk

Nasielsk Młynarska – Nasielsk Krupki – Nasielsk Kolejowa – Nasielsk Dworzec Kolejowy – Stare Pieścirogi – Mokrzyce - Ruszkowo – Borkowo – Cieksyn – Andzin – Cieksyn – Borkowo – Ruszkowo – Mokrzyce – Stare Pieścirogi – Nasielsk Dworzec Kolejowy – Nasielsk Kolejowa  – Nasielsk Krupki – Nasielsk Młynarska

ROZKŁAD JAZDY,
MAPA TRASY

Linia nr 7: Nasielsk – Krzyczki – Głodowo – Nasielsk

Nasielsk Młynarska – Pniewo – Krzyczki 1 – Krzyczki 2  – Krzyczki 3 – Głodowo 1 – Głodowo 2 – Głodowo 3 – Nasielsk

ROZKŁAD JAZDY,
MAPA TRASY

Linia nr 8: Nasielsk – Popowo – Żabiczyn – Nasielsk

Nasielsk Młynarska – Popowo Północ – Jaskółowo – Popowo Borowe – Popowo Południe – Nuna – Lorcin – Lorcin – Żabiczyn – Żabiczyn – Chrcynno – Nasielsk

ROZKŁAD JAZDY,
MAPA TRASY