info wojewoda 2021Miło nam poinformować, iż Urząd Miejski w Nasielsku dzięki staraniom pracowników Wydziału Administracji i Nadzoru uzyskał dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 842,430,00 zł na realizację lokalnych przewozów pasażerskich na rok 2021. Jest to program rządowy dotyczący rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na mocy, którego Wojewoda i Gmina dokładają środki finansowe, aby linie autobusowe mogły funkcjonować. Przewoźnikiem, który będzie realizował lokalne przewozy jest: Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Nasielsku. Aktualne rozkłady jazdy znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu: www.nasielsk.pl w zakładce lokalne przewozy pasażerskie.