Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Stare Pieścirogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 357/6

 

Komisja przetargowa powołana Zarządzaniem Nr 130/19 Burmistrza Nasielska z dnia 3 września 2019 r. w składzie:
Bożena Strzelecka - Przewodniczący
Anna Saliszewska - Członek
Marta Chojnacka - Członek

Podaje do wiadomości, że do uczestnictwa w I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż w/w nieruchomości nikt nie został zakwalifikowany, ponieważ nikt nie wpłacił wadium i nikt nie zgłosił uczestnictwa w przetargu.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostaje wywieszona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku na tablicy ogłoszeń II piętro (przy pokoju 214) i na stronie internetowej nasielsk.pl