LGD Zielone Mosty Narwi - ogłoszenie o naborze wnioskówNa prośbę Lokalnej Grupy Działania Zielone Mosty Narwi informujemy o naborach wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szczegóły i pełna treść ogłoszenia o naborze wniosków dostępne są w Biurze LGD oraz na stronie internetowej www.zielonemostynarwi.pl