lekcje

Samorząd Województwa Mazowieckiego wraz z Mazowieckim Samorządowym Centrum Szkolenia Nauczycieli ogłosił kolejną już, szósta edycję konkursu "Lekcje o Mazowszu". Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest "Materialne i niematerialne dziedzictwo Mazowsza".

Zaproszenie do udziału w tym konkursie jest kierowane do nauczycieli oraz osób związanych z oświatą i kulturą - udział w konkursie może wziąć nauczyciel każdego przedmiotu, jak i osoby związane z instytucjami oświatowymi, kultury oraz organizacjami, które zajmują się oświatą oraz kulturą. 

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu scenariusza zajęć z edukacji regionalnej dla jednej z trzech grup wiekowych: 7–9 lat, 10–14 lat lub 15–18 lat w temacie "Materialne i niematerialne dziedzictwo Mazowsza". Temat przewodni nie narzuca konkretnej kategorii, pozwalając na różnorodne ujęcia czy to w perspektywie geograficznej, historycznej, kulturowej, przyrodniczej, gospodarczej, społecznej, czy też politycznej. Uczestnik konkursu może złożyć tylko jeden scenariusz, którego autorem mogą być maksymalnie 2 osoby.

Termin zgłoszeń upływa w dniu 18 marca 2022 roku.

Pod linkiem znajdują się wszystkie niezbędne informacje: https://mazovia.pl/pl/kultura_i_turystyka/aktualnosci/jak-uczyc-o-mazowszu.html