logotyp ppgr

RodzinaW dniu 12 sierpnia 2022 r. Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski spotkał się z rodzinami byłych pracowników PGR, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Komputery przenośne (17 sztuk laptopów) z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym, które zostały zakupione przez gminę, otrzymali uczniowie szkół podstawowych oraz średnich, których krewni w linii prostej pracowali w państwowych gospodarstwach rolnych.

Zadanie było sfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Kwota dotacji: 45.220,00zł

Za realizację projektu odpowiadał Informatyk - Wydziału Organizacji i Promocji.