33613W dniu 04 kwietnia 2018 roku rusza kwalifikacja wojskowa w Nowym Dworze Mazowieckim. Kwalifikacja wojskowa 2018 w powiecie nowodworskim rozpoczyna się 04 kwietnia i potrwa do 23 kwietnia. W tym roku kwalifikacja wojskowa obejmie głównie mężczyzn urodzonych w 1999 roku. Ale przed komisjami stawią się również osoby, urodzone w latach wcześniejszych, które nie mają orzeczonej kategorii zdrowotnej. Termin kwalifikacji wojskowej dla Gminy Nasielsk to: 11.04.2018 - 13.04.2018.

 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2018: KTO MUSI SIĘ STAWIĆ PRZED KOMISJĄ

W 2018 roku przed komisjami lekarskimi mają obowiązek stawić się mężczyźni urodzeni w 1999 roku, oraz mężczyźni urodzeni w latach 1994—1998, którzy jeszcze nie posiadają kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Oprócz tego na komisję lekarską zostaną wezwane osoby urodzone w latach 1997-1998 które:

 • ze względu na stan zdrowia zostały uznane za czasowo niezdolne do służby wojskowej, a termin odroczenia kończy się przed terminem kwalifikacji;
 • wnioskowały o zmianę kategorii zdrowotnej.

Na kwalifikację wojskową muszą stawić się również kobiety urodzone w latach 1994—1999, które posiadają kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz te, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2018 ROKU ZASADY

Stosownie do postanowień rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2254), kwalifikacja wojskowa na terenie kraju zostanie przeprowadzona w dniach od 30 stycznia do 27 kwietnia 2018 r.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2018 r. podlegają:

 • mężczyźni urodzeni w 1999 r.;
 • mężczyźni urodzeni w latach 1994—1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby urodzone w latach 1997-1998, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe­niem kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo­spolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 • kobiety urodzone w latach 1994—1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi;
 • osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochot­niczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie po­siadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2018: DOKUMENTY, CO ZABRAĆ

 • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, pozwalający potwierdzić tożsamość (prawo jazdy, paszport);
 • posiadaną dokumentację medyczną, (historia chorób, urazów, złamań, wyniki badań);
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy;
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

MIEJSCE PROWADZENIA KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ, TELEFON KONTAKTOWY

Klub Technika w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Paderewkiego 6A, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, 664 193 167, 604 213 416.