Jakie roczniki do kwalifikacji wojskowej 2017?
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2017 r. podlegają:


1. mężczyźni urodzeni w 1998 r.;
2. mężczyźni urodzeni w latach 1993—1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby urodzone w latach 1996-1997, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej,
4. kobiety urodzone w latach 1993—1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków wymagających kwalifikacji
5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie po¬siadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.


Kwalifikacja wojskowa dla ww. osób z powiatu nowodworskiego odbywać się będzie w dniach od 14.03.-3.04.2017r. w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Paderewskiego. 
Dla osób z terenu gminy Nasielsk termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej wyznaczono na dni 21-24.03.2017r., a dla kobiet 03.04.2017r.
    
                                                  

 Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw
                                                                                                               Wojskowych i Obrony Cywilnej