IMG 1639 1Miło nam poinformować, iż Gmina Nasielsk podczas naboru wniosków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na 2020 rok po raz drugi z powodzeniem złożyła wniosek i tym samym została objęta dopłatą zadań w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. 

Wniosek o objęcie dopłatą w 2020 roku przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej został przygotowany przez Wydział Administracji i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Nasielsku i złożony do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 29 listopada 2019 r.

 

Po jego rozpatrzeniu Wojewoda Mazowiecki ogłosił, iż spełnia on wymogi formalne i merytoryczne będące podstawą do uzyskania przez Gminę Nasielsk dofinansowania i pismem z dnia 7 stycznia 2020 roku zaprosił władze samorządowe naszej Gminy na podpisanie umowy.

W dniu 9 stycznia br. Rada Miejska w Nasielsku wyraziła zgodę na podpisanie umowy i wyznaczenie linii.

W dniu 10 stycznia br. Burmistrz Nasielska wraz z Wojewodą Mazowieckim podpisali w Warszawie umowę o dofinansowanie gminnych przewozów pasażerskich na kwotę do 320 829,00 zł.

W ramach programu lokalnych przewozów pasażerskich wyznaczono 8 linii komunikacyjnych, na których usługi zapewni Gminna Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Nasielsku. Warto podkreślić, iż program rządowy Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych ma na celu walkę z wykluczeniem komunikacyjnym, przede wszystkim poprzez dofinansowywanie linii autobusowych, których utrzymanie nie ma uzasadnienia ekonomicznego. W związku z tym dotyczy on tylko i wyłącznie linii deficytowych, nieefektywnych pod kątem biznesowym, i tylko na takie linie można uzyskać dopłatę Wojewody.

 

Linia nr 1: Nasielsk Rynek – Pieścirogi PKP – Mogowo

Nasielsk Rynek – Nasielsk Krupki – Nasielsk Kolejowa – Kosewo – Pieścirogi PKP – Mogowo

Linia nr 1

Linia nr 2: Nasielsk – Lelewo – Miękoszyn – Nasielsk

Nasielsk – Pieścirogi – Morgi – Czajki – Ruszkowo – Lelewo – Zaborze – Toruń Włościański – Toruń Dworski – Zaborze – Miękoszyn – Dębinki – Czajki – Ruszkowo – Pieścirogi PKP – Nasielsk

Linia nr 2

Linia nr 3: Nasielsk – Mazewo – Jackowo – Kątne – Nasielsk

Nasielsk – Mazewo Włościańskie 1, 2 – Jackowo Włościańskie 1, 2 – Jackowo Dworskie 1, 2, 3 – Lubomin – Mazewo Włościańskie – Mazewo Dworskie – Słustowo – Winniki – Kątne 1, 2 – Chlebiotki – Kosewo 1, 2 – Nasielsk

Linia nr 3

Linia nr 4: Nasielsk – Nuna – Budy Siennickie –Nasielsk

Nasielsk – Chrcynno – Chechnówka – Lorcin – Nuna 1, 2, 3 – Krogule – Aleksandrowo – Psucin – Cegielnia Psucka – Budy Siennickie – Studzianki – Wągrodno – Siennica – Nasielsk

Linia nr 4

Linia nr 5: Nasielsk – Krzyczki – Głodowo Kędzierzawice – Pianowo – Nasielsk

Nasielsk – Pniewo – Krzyczki 1, 2, 3 – Głodowo 1, 2, 3 – Kędzierzawice 1, 2, 3 – Pianowo – Broninek – Nasielsk

Linia nr 5

Linia nr 6: Nasielsk – Popowo – Żabiczyn – Nasielsk

Nasielsk – Popowo Północ – Jaskółowo – Popowo Borowe – Popowo Południe – Nuna – Lorcin 1, 2 – Żabiczyn – Żabiczyn 1, 2, 3 – Chrcynno – Nasielsk

Linia nr 6

Linia nr 7: Nasielsk – Siennica – Mogowo – Nasielsk

Nasielsk – Nasielsk ZSZ – Nasielsk Tesco – Siennica 1, 2, 3  - Mogowo 1, 2 – Siennica – Nasielsk POW – Nasielsk Tesco – Nasielsk ZSZ – Nasielsk Rynek

Linia nr 7

Linia nr 8: Nasielsk – Cieksyn – Andzin – Nasielsk

Nasielsk – Pieścirogi – Ruszkowo – Malczyn – Wiktorowo – Andzin – Cieksyn – Borkowo – Nowa Wrona – Dobra Wola – Borkowo – Ruszkowo – Pieścirogi PKP – Nasielsk

Linia nr 8

Zapraszamy do pobrania rozkładów i poinformowania mieszkańców zainteresowanych miejscowości o możliwości skorzystania z lokalnych przewozów pasażerskich.