Miło nam poinformować, iż Gmina Nasielsk dzięki staraniom pracowników Wydziału Organizacji i Promocji po raz czwarty uzyskała dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w kwocie 795 222,00 zł na realizację gminnych przewozów pasażerskich na rok 2022. W dniu 24.01.2022 roku w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Burmistrz Nasielska Pan Bogdan Ruszkowski wraz z Kierownikiem Wydziału Budżetu i Finansów Panią Barbarą Olbryś podpisali umowę o dopłatę.

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych to program rządowy dotyczący rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na mocy, którego Wojewoda i Gmina dokładają środki finansowe, aby linie autobusowe mogły funkcjonować.

W dniu 26.01.2022 roku Rada Miejska w Nasielsku podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Nasielsk oraz w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2022 rok. W celu podpisania umowy z operatorem publicznego transportu zbiorowego oraz w celu uzyskania dopłat od Wojewody Mazowieckiego konieczne było podjęcie ww. uchwał.

W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono nowego operatora publicznego transportu zbiorowego. Od 1 lutego 2022 roku gminne przewozy pasażerskie będzie obsługiwać firma „SANIMAX – Transport s.c.” Janusz Sosnowski i Monika Sosnowska. W dniu 26.01.2022 roku w Urzędzie Miejskim w Nasielsku Burmistrz Nasielska Pan Bogdan Ruszkowski podpisał umowę z reprezentantem ww. firmy Panem Januszem Sosnowskim.

W ramach gminnych przewozów pasażerskich funkcjonują następujące linie komunikacyjne:

Linia nr 1: Nasielsk Rynek- Nasielsk Krupki- Nasielsk Kolejowa- Kosewo- Pieścirogi- Dworzec Kolejowy- Mogowo

Linia nr 2: Nasielsk Rynek- Pieścirogi- Morgi- Czajki- Ruszkowo- Malczyn- Wiktorowo- Cieksyn- Nowa Wrona- Dobra Wola- Borkowo- Lelewo- Zaborze- Toruń Włościański- Toruń Dworski- Miękoszyn- Dębinki- Czajki- Morgi- Nasielsk

Linia nr 3: Nasielsk Rynek- Mazewo Włościańskie- Jackowo Włościańskie- Jackowo Dworskie- Lubomin- Słustowo- Winniki- Mazewo Dworskie- Kątne- Chlebiotki- Kosewo- Nasielsk

Linia nr 4: Nasielsk Rynek- Chrcynno- Chechnówka- Lorcin- Nuna- Krogule- Aleksandrowo- Psucin- Cegielnia Psucka- Miękoszynek- Budy Siennickie- Wągrodno- Siennica- Nasielsk

Linia nr 5: Nasielsk Rynek- Krzyczki- Głodowo- Kędzierzawice- Pianowo- Nasielsk

Linia nr 6: Nasielsk- Popowo Północ- Jaskółowo- Popowo Borowe- Popowo Południe- Nuna- Lorcin- Żabiczyn- Chrcynno- Nasielsk

Zakup biletu miesięcznego odbywać się będzie poprzez wyrobienie karty elektronicznej i jej aktywowanie w punkcie sprzedaży biletów w sklepie PRO-COM, ul. Warszawska 68, 05-190 Nasielsk. Następne doładowanie karty można dokonać u kierowcy autobusu (pod warunkiem, że bilet został zakupiony w trakcie ważności poprzedniego biletu) lub ww. punkcie. Natomiast bilety jednorazowe będzie można zakupić bezpośrednio u kierowcy autobusu. Sprzedaż biletów miesięcznych na miesiąc luty odbędzie się 31.01 oraz 01.02 w godz. 08:00-15:00.

Aktualne rozkłady jazdy autobusów znajdą Państwo pod adresem: https://nasielsk.pl/samorzad/infrastruktura/komunikacja

Zapraszamy do pobrania rozkładów i poinformowania mieszkańców o możliwości skorzystania z gminnych przewozów pasażerskich.

Wszelkie uwagi dotyczące świadczonych usług prosimy kierować na e-mail: .