ikona

Kontrolujemy ilość osób wskazanych w deklaracji.

 

Szanowni Państwo,

zdajemy sobie sprawę, że w wielu domach mamy większą  ilość osób zameldowanych niż faktycznie zamieszkujących, ale są też bez wątpienia deklaracje z wyższą liczbą osób zamieszkałych niż podane w deklaracji.

Dane podawane w deklaracjach staramy się sprawdzać na bieżąco, jednak  obecnie przeprowadzamy kompleksową kontrolę wszystkich złożonych deklaracji. Weryfikacji podlegają wszystkie  nieruchomości w miejscowościach wiejskich oraz wszystkie nieruchomości jednorodzinne na terenie miasta Nasielsk.

 

Od zarządców wspólnot mieszkaniowych oraz ze spółdzielni mieszkaniowej otrzymaliśmy wykaz ilości zadeklarowanych osób w poszczególnych lokalach i poddane są one również wnikliwej analizie. 

Państwo, którzy z różnych przyczyn macie zaniżone ilości osób prosimy o pilne złożenie rzetelnej deklaracji, w przeciwnym razie w drodze decyzji administracyjnej będzie naliczona wyższa opłata ( 104 zł od osoby ) wraz z  zaległościami  i odsetkami.

Przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami wnosimy również za dzieci i to od chwili narodzin – mamy na to termin do 10-tego dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Wynajmujący swoje mieszkania są zobowiązani złożyć deklarację na taką ilość osób jaka faktycznie zamieszkuje lokal.

Nie złożenie  deklaracji czy zaniżanie ilości osób jest nieuczciwe wobec innych mieszańców, bo inni płacą za wszystkie odpady. Zdarza się, że dzwonicie Państwo do Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich i podajecie Państwo faktyczną ilość osób zamieszkałych u sąsiadów czy znajomych z pytaniem za ile osób faktycznie płacą. Takich informacji Państwu oczywiście nie podajemy, ale sprawdzamy bardzo wnikliwie każdą informację.

Szanowni Państwo prosimy o weryfikację swoich danych  oraz apelujemy do mieszkańców nieruchomości jednorodzinnych, abyście sami składali ponownie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Natomiast mieszkańcy Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych proszeni są o składanie aktualnych oświadczeń o liczbie osób zamieszkałych do swoich spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Informację na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu 0 23 69 33 077 lub

drogą e-mailową :  

Deklaracje można złożyć bezpośrednio w Urzędzie Miejskim (parter Biuro Obsługi Mieszkańca), wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (wymaga posiadania podpisu elektronicznego).  Druk deklaracji jest dostępny na stronie internetowej www.nasielsk.pl w zakładce: Samorząd/Środowisko/Gospodarka odpadami, link: https://nasielsk.pl/samorzad/srodowisko/gospodarka-odpadami oraz w Urzędzie Miejskim.

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich