konsultacje

W związku z Państwa apelem odnośnie do dodatkowych terminów konsultacji społecznych w sprawie projektu skweru przy ul. Rynek, Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski wraz z Kierownikiem Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych Radosław Kasiak spotkali się dziś z projektantem z biura projektowego OUTIN w celu uzgodnienia dodatkowych terminów spotkań.

Tym samym informujemy, że na chwilę obecną uzgodniliśmy dwa dodatkowe spotkania mieszkańców z projektantem. Tym razem będą one organizowane w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Przypominamy, że do 10 września 2019 r. mają Państwo możliwość składania na piśmie swoich uwag do projektu. Po tej dacie ustalimy z projektantem konkretny termin kolejnego spotkania, ponownie dając czas na składanie uwag pisemnych.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że w przypadku konieczności zaplanowania kolejnych spotkań po planowanych dwóch powyższych, termin realizacji prac rewitalizacyjnych może ulec przełożeniu na późniejszy okres.