burmistrz komunikat

W nawiązaniu do spotkania informacyjno-konsultacyjnego przeprowadzonego w dniu 8 grudnia br. przez firmę Databout w ramach konsultacji społecznych dotyczące projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów” w zakresie planowanej rozbudowy linii kolejowej na trasie Choszczówka – Nasielsk (Kątne/Świercze), pragnę serdecznie podziękować organizatorom, inwestorowi oraz projektantom za uwzględnienie moich uwag i sugestii zgłoszonych podczas pierwszych konsultacji na początku 2020 roku odnośnie przebiegu nowej linii kolejowej przez teren Gminy Nasielsk. Przypomnę, iż popierałem i popieram rozbudowę linii kolejowej poprzez modernizację linii obecnie istniejącej np. w postaci dobudowy dodatkowego toru.

Z przedstawionych trzech wariantów linii kolejowej jestem zdecydowanie przeciwko wariantom nr 1 i 2, które prowadzą do nieuzasadnionego wieloaspektowego podziału Gminy Nasielsk wpływającego na sferę stosunków społecznych, ład przestrzenny, gospodarkę, rolnictwo i środowisko naturalne oraz rozwój Gminy. Najbliższy akceptacji jest zaproponowany wariant nr 3, który ma stosunkowo najmniejszy negatywny wpływ na Gminę Nasielsk, jednakże przy obowiązkowym zachowaniu dostępności komunikacyjnej dla wszystkich osób, na które ma mieć wpływ ten wariant linii m.in. odpowiednie zapewnienie dojazdów do posesji, użytków rolnych.

Pragnę przypomnieć, iż udział w konsultacjach społecznych można wziąć poprzez wyrażenie swojej opinii w drodze wypełnienia ankiety zamieszczonej na stronie organizatora konsultacji: www.databout.pl/konsultacjespoleczne . Ankietę po wypełnieniu należy przesłać drogą mailową na adres:  . Konsultacje trwają do dnia 18 grudnia 2020 r. 

Zachęcam do udziału w konsultacjach społecznych. Jak najliczniej wypowiedzmy swoje zdanie w tej ważnej dla Gminy Nasielsk sprawie.

Burmistrz Nasielska

Bogdan Ruszkowski