Konsultacje społeczne Na prośbę Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej informujemy o trwających konsultacjach społecznych projektu Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Województwa Mazowieckiego na lata 2023-2027.

Konsultacje trwają do 31 marca 2023 r.

Szczegóły:  https://bip.mcps.com.pl/konsultacje/konsultacje-projektu-wojewodzkiego-programu-pomocy-i-oparcia-spolecznego-dla-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi-wojewodztwa-mazowieckiego-na-lata-2023-2027/