Mając na względzie Uchwałę Nr XXIII/152/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zasad i tryby przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Nasielsk publikujemy treść Zarządzenia nr 43/19 Burmistrza Nasielska z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie poddania konsultacjom społecznym Statutów sołectw na terenie gminy Nasielsk.

- pobierz zarządzenie -