Konsultacje społeczneBurmistrz Nasielska informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 126/22 z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectw Chechnówka i Chrcynno dotyczących zmiany granic sołectw w wymienionych sołectwach w okresie od 7 grudnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. odbędą się konsultacje w przedmiotowej sprawie. Miejsce i termin konsultacji opublikujemy po ustaleniu ich bezpośrednio z sołtysami obu miejscowości.

 

dopdf1 - Zarządzenie Nr 126/22 z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Chechnówka i Chrcynno -