informacja1

Do dnia 22 lutego br. trwają konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa, czyli dokumentu autorstwa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej określającego, w co Polska zainwestuje fundusze europejskie na lata 2021-2027.

 

Proces konsultacji odbywa się w formie online. Zgłaszanie uwag do projektu Umowy Partnerstwa możliwe będzie do dnia 22 lutego za pomocą formularza znajdującego się pod adresem:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/konsultacje-zalozen-umowy-partnerstwa/

Projekt Umowy Partnerstwa jest dostępny pod adresem:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/o-funduszach/

Dokument ten jest niezwykle ważny w kontekście tego, iż Gmina Nasielsk znajduje się w granicach Regionu Warszawskiego Stołecznego, dla którego to regionu jest planowane ogromne ograniczenie środków unijnych – o blisko 90% środków mniej z budżetu unijnego na lata 2021-2027 niż było to w latach 2014-2020.

Poniżej zamieszczamy prezentacje oraz grafiki odnoszące się do kluczowych dla całego Regionu Warszawskiego Stołecznego zagadnień zawartych w projekcie Umowy Partnerstwa i ukazujące zagrożenia dla najbliższej przyszłości gmin Regionu.

Prezentacja 1

Prezentacja 2

Grafika 1

Grafika 2

Grafika 3

Grafika 4

Grafika 5

Grafika 6

Serdecznie zapraszamy do udziału w procesie konsultacji społecznych projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027.