badzmynaNIE kopiaBĄDŹMY NA NIE! ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE SPOŁECZNE– 8 MARCA 2023 ROKU STARE PIEŚCIROGI, BUDYNEK PRZEDSZKOLA GODZINA 18.00.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Nasielsk na konsultacje społeczne dotyczące proponowanego przebiegu przez teren naszej Gminy nowo projektowanej linii kolejowej Warszawa-Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze). Konsultacje odbędą się w dniu 8 marca 2023 roku w Starych Pieścirogach w budynku przedszkola o godzinie 18.00. Informujemy, że inwestor tj. PKP PLK S.A. spośród siedmiu propozycji będących przedmiotem wcześniejszych konsultacji do dalszych analiz wybrała dwa korytarze (nr 4 i nr 6 - grafika w załączeniu), których przebieg jest bardzo niekorzystny dla mieszkańców naszej Gminy.

Podczas rozmów przeprowadzonych w dniu 30.01.2023 roku z przedstawicielami inwestora, Burmistrz Nasielska zdecydowanie zaprotestował przeciwko proponowanemu przebiegu korytarzy, tym bardziej, że przedstawiony przebieg korytarza nr 6 odbiegał znacząco od propozycji przedłożonej do konsultacji społecznych przeprowadzonych w 2021 roku o czym pisemnie poinformowano prezesa PKP PLK S.A. Dlatego też zachęcamy mieszkańców naszej Gminy do licznego udziału w spotkaniu konsultacyjnym i wyrażeniu swojego zdecydowanego sprzeciwu wobec proponowanego przebiegu przez Gminę Nasielsk korytarzy oznaczonych nr 4 i nr 6.