Plakat konsultacje społeczne linii kolejowej 1Konsultacje społeczne proponowanych wariantów przebiegu nowoprojektowanej linii kolejowej Warszawa Wschodnia – Nasielsk/Kątne

Przedstawiamy Państwu otrzymany od firmy Databout Sp. z o.o. plakat informujący o konsultacjach społecznych dotyczących proponowanych wariantów przebiegu nowoprojektowanej linii kolejowej Warszawa Wschodnia – Nasielsk/Kątne w związku ze zwiększeniem przepustowości na tym odcinku (w ramach Projektu pn. „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”).

 

Konsultacje trwają do dnia 18 grudnia 2020 r.

Jednocześnie informujemy, iż do dnia zamieszczenia przez nas niniejszej informacji nie otrzymaliśmy od firmy Databout do wglądu kompletnych materiałów konsultacyjnych, tożsamych z zamieszczonymi na dedykowanej stronie internetowej konsultacji społecznych.

Poniżej zamieszczamy link do strony internetowej konsultacji społecznych:

www.databout.pl/konsultacjespoleczne

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w tych konsultacjach ważnych z punktu widzenia Gminy Nasielsk!