informacja1Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności”. Dokument ten, tworzony na szczeblu rządowym w ramach unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, ma na celu zwiększenie produktywności gospodarki oraz tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy, w kontekście złagodzenia gospodarczych i społecznych skutków pandemii koronawirusa oraz wsparcie europejskich gospodarek i społeczeństw.

Konsultacje projektu „Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności” trwają do dnia 2 kwietnia br. W formie zgłaszania uwag poprzez formularz elektroniczny. Formularz do zgłaszania uwag jest dostępny na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/formularz-zglaszania-uwag-do-kpo-1/

 

Link do projektu „Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności”: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/99091/KPO_projekt_26022021.pdf

 

Więcej informacji o „Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności” znajdą Państwo na stronach:

https://www.gov.pl/web/planodbudowy

https://www.gov.pl/web/planodbudowy/czym-jest-kpo2

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-spoleczne-kpo/o-kpo/

 

Jednocześnie zamieszczamy poniżej prezentację i grafiki dotyczące projektu „Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności” w związku ze wspieraniem rozwoju gmin i powiatów Regionu Warszawskiego Stołecznego, przygotowane i przekazane przez Urząd m.st. Warszawy jako lidera Metropolii Warszawskiej.

Prezentacja

Grafika 1

Grafika 2

Grafika 3

Grafika 4

Grafika 5