iInformujemy, że do 14 kwietnia br. trwają konsultacje na temat programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Ich celem jest zebranie uwag oraz opinii na temat założeń, kierunków i form wsparcia zawartych w projekcie Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, którego realizacja ma wpłynąć na wzrost aktywności badawczej oraz innowacyjności przedsiębiorstw, a także aktywizację współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorstw oraz nauki.

 

Do udziału w konsultacjach oraz w konferencji on-line otwierającej proces konsultacji zaproszone są wszystkie zainteresowane osoby, instytucje, partnerzy społecznych, organizacje, przedsiębiorcy, przedstawiciele sektora nauki i inni zainteresowani.

Z projektem programu można zapoznać się na stronie:
https://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/fe-dla-nowoczesnej-gospodarki/konsultacje-spoleczne-feng/
na której znajduje się również formularz do zgłaszania uwag.