iSerdecznie zapraszamy dzieci i młodzież uczęszczającą do szkół z terenu Gminy Nasielsk do wzięcia udziału w konkursach profilaktycznych organizowanych przez Urząd Miejski w Nasielsku. 

Dla uczniów szkół podstawowych przygotowaliśmy konkurs plastyczny pt. ,,Żyję zdrowo- bo nie ulegam nałogom”. Celem konkursu jest przedstawienie za pomocą prac plastycznych zdrowego trybu życia, wolnego od substancji psychoaktywnych oraz ukazanie problematyki uzależnień od np. alkoholu, dopalaczy, nikotyny. Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy plastycznej o tematyce zgodnej z celami konkursu.

Natomiast dla uczniów szkół ponadpodstawowych przeznaczony jest konkurs na spot profilaktyczny pt. ,,Wolni od uzależnień”. Celem konkursu jest ukazanie problematyki uzależnień od np. alkoholu, dopalaczy, nikotyny; promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od substancji psychoaktywnych oraz poszukiwania twórczych form wyrazu. Uczestnicy w grupach maksymalnie pięcioosobowych przygotowują krótki spot filmowy trwający od 1 do 3 minut o tematyce zgodnej z celami konkursu.

Termin składania prac upływa z dniem 29.09.2021 r.. Dla zwycięzców oraz wyróżnionych przewidziane są atrakcyjne nagrody. 

Szczegóły poniżej: 

Konkurs pt. ,,Wolni od uzaleźnień": http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/zarzadzenie_91.21.pdf

Konkurs pt. ,,Żyję zdrowo- bo nie ulegam nałogom”: http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/zarzadzenie_92.21.pdf