informacja1Burmistrz Nasielska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pt. „Organizacja wypoczynku letniego – półkolonie dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nasielsk z programem profilaktyki uzależnień”. Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Burmistrza Nasielska wraz z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert.

Pobierz Zarządzenie wraz z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert